Avís legal i condicións d'ús

El present avís legal regula, segons l a Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i el Reglament General de Protecció de Dades, l'ús i la utilització de la pàgina web http :www.mentalitatnova.org, de què és titular, Carrer Hostal del Sol, 7, 17520 Puigcerdà, CIF. G25831918, info@mentalitatnova.org Dit lloc web ha estat creat amb la finalitat de donar a conèixer la informació i serveis que ofereix Fundació: USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS La navegació, accés i ús pel lloc web de FUNDACIÓ confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació pel lloc web de FUNDACIÓ , totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas. El lloc web de FUNDACIÓ proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a: - La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis de contacte facilitats per FUNDACIÓ per la sol·licitud d'informació, l'accés a determinats continguts o serveis oferts pel web. - L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per FUNDACIÓ contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o de el mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT FUNDACIÓ

no es fa responsable de l'contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços. FUNDACIÓ declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, FUNDACIÓ no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari. MODIFICACIONS FUNDACIÓ es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com en les condicions d'ús de la mateixa. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES De conformidad amb el que estableix l' Reglament 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD) , i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, (LOPDGDD), FUNDACIÓ informa als usuaris del seu lloc web que aplica la política de privacitat indicada en l'apartat d'aquest lloc web, a dades personals dema vats m itjançant els formularis a les seves pàgines . Per ampliar la informació ( LINK a política de privacitat ) PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL FUNDACIÓ , per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. TOTS ELS DRETS RESERVATS En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de l'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de FUNDACIÓ . Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimirlos, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de FUNDACIÓ . ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ FUNDACIÓ es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions. La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdi ficció i competència a l'respecte, als jutjats de Girona.

 
Fundació Mentalitat Nova 0