Economia

Aquí podeu descarregar la memòria económica de l'exercici 2023.

 

 
Fundació Mentalitat Nova 0