Economia

Aquí podeu descarregar la memòria económica de l'exercici 2022.

Format pdf, 2 pàgines.

 
Fundació Mentalitat Nova 0